phpMyAdmin 5.0.4 / 4.9.7 / 5.1.0 Snapshot 2020-11-06 6-11-2020

phpMyAdmin PHP MySQL . phpMyAdmin MySQL MariaDB.

( ) . SQL .

phpMyAdmin wiki . phpMyAdmin . .

phpMyAdmin . phpMyAdmin MySQL .

phpMyAdmin . . 72 LTR RTL.


Size: 14.6 MB
DOWNLOAD phpMyAdmin 5.1.0 Snapshot

DOWNLOAD phpMyAdmin 5.0.4

DOWNLOAD phpMyAdmin 4.9.7

DOWNLOAD phpMyAdmin 4.9.0.1

DOWNLOAD phpMyAdmin 4.4.15.10

DOWNLOAD phpMyAdmin Older Releases